Úterý 25. prosince
Malé nemluvňátko nejprve uvítali na svět spolu s Marií a Josefem andělé. Po celou dobu porodu Marii i Ježíškovi pilně po svém způsobu pomáhali, aby byli oba v pořádku. Po narození, miminko i novopečenou maminku jemně opečovali svými kouzelnými silami. Dohlédli na to, aby bylo oběma teplo, aby měli co jíst a pít, aby jim bylo krásně. Postarali se i o statečného a dojatého Josefa, aby všechny porodní vlny a všechny ty změny dokázal zvládnout. Nezdá se to, ale kdo to zažil, dobře ví…
A andělé jsou zvláště v těchto životních zlomech nepostradatelní a jejich pomoc nezbytná.

Pak se jeden z velkých dospělých andělů vydal oznámit tu nádhernou novinu lidem. Anděl hbitě zamával ohromnými křídly. Proletěl se nad Betlémem, chvíli se rozhlížel…

Na nebi v tu chvíli viděl ještě padat létavici. Právě tu zářivou kometu, která se začala snášet k zemi, když na svět přicházel Ježíšek. Rychle se rozlétl tím směrem. Až byl nad rozlehlými pastvinami, kde tu noc odpočívalo mnoho oveček a s nimi i několik pastýřů. Jen dva z pastýřů byli bdělí a udržovali oheň. Jmenovali se Ondřej a Matouš. Té noci nemohli oka zamhouřit, jako by cítili někde v nitru, že tato noc bude jiná, než ty předešlé…

Tiše seděli a pozorovali plameny. Najednou se nad nimi rozzářila nebesa, tak jasným světlem, jako by byl den. Ondřej s Matoušem zdvihli překvapeně hlavu a uviděli nádhernou letící kometu. Celí udivení hleděli na oblohu a šeptali si: „Co to znamená? Nebylo dávno již nebe tak jasného! Měsíc překrásně svítí, musí to něco býti.” A pak jejich překvapení dostálo vrcholu! Objevil se nad nimi Anděl a zvěstoval jim tu převelikou novinou: „Čas radosti, veselosti světu nastal nyní, neb Bůh věčný, nekonečný narodil se z Panny. V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě leží malé pacholátko zpívejme. Vzbuďte své druhy a vypravte se pozdravit Spasitele. Koho cestou potkáte, tomu tuto novinu oznamte.”  

Inspirace:

Dnes je Boží hod vánoční, nebo-li První svátek vánoční. Oslavujme, radujme se a veselme se v kruhu rodinném. Zazpívejme a zamuzicírujme si, bude nám veselo. Važme si toho, že máme v tento významný den s kým být. 

IMG 3792

Zdroj: http://www.jeremysams.com/church-murals/img_3792/