Úterý 1. ledna
Jeden z těch králů, mudrců a kouzelníků pocházel z Východu, dalekého Orientu. Měl snědou sluncem do bronzova opálenou a zářivou pleť. Jmenoval se Kašpar. Byl to mladý urostlý a velmi pohledný muž, radost pohledět. Navíc byl také velmi vzdělaný a moudrý. Lidé z jeho kraje jej často vyhledávali, když potřebovali radu či pomoc. On znal na vše tu správnou odpověď. Pečlivě dbal též o svůj vzhled. Rád se hezky oblékal. Nosil široké balónové kalhoty po kolena, krásnou obuv a plášť olivově zelené barvy. Na svou tmavou lehce zvlněnou kštici pečlivě každé ráno při slunce východu pokládal tmavě zelený turban s korunou vykládanou drahými kameny. Bydlel v překrásném paláci postaveném z bílého mramoru. Palác zdobilo mnoho zlata, drahokamů a ručně tkaných skvostných koberců. Nádhera jako z pohádky.

Jednoho večera seděl Kašpar na měkkém polštáři ve své hvězdárně v nejvyšší komnatě paláce. Tam v těchto pozdních hodinách sedával sám, nikým nerušen, hluboce pohroužen do svých pozorování a rozjímání. Pečlivě zkoumal oblohu, jediný detail na nebeské klenbě nemohl uniknout jeho ostřížímu zraku. 
Tu radostně vykřikl: „Jaképak zjevení to vidí oči mé?! Není-liž to ta kráska s dlouhými vlasy, kterou tak dlouho očekávám?! Ta Hvězda, o které má duše již dlouho zpívá krásné písně. O tom, že se narodí král, který bude panovat zemi po všechen čas?! Jistě, ano, je to ona! Ihned se musím vydat na cestu. Poklonit se až k zemi tomu velkému králi. Přivítat jej. Vzdát mu úctu.“ 

I když Kašpar věděl již dlouho, že tento okamžik přijde, byl z té události celý rozechvělý. Ještě v tu noc se přichystal. Vzal ten nejvznešenější dar, kterým mohl obdarovat tak vzácného člověka. Docela malou baculatou nádobku naplněnou velmi zvláštní vonnou pryskyřicí karmínové barvy. „Však jen král a mudrc všech mudrců si zaslouží být pomazaný touto vzácnou mastí, kterážto myrhou se nazývá.“ Pak osedlal svého nejzdatnějšího slona a vydal se za hvězdou. Za hvězdou nebeskou, která mu na obloze ukazovala směr. 

Inspirace:
Radostně dnes přivítejme čerstvě narozený Nový rok. Dejme si kus vánočky a taky trochu čočky. Přidejme do naší domácí betlémské scenérie mudrce Kašpara, jak na slonu vyráží za Ježíškem. Dnes si nedávejme žádná předsevzetí, nechme si na tyto serióznosti příští dny… 

Novoroční pověry:
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Nemít v kapse drobáček, bude z tebe chudáček.
Když do domu zavítala stařena na Nový rok, věštilo to hádky. Když však přišla mladá krasavice, věštilo to lásku a shodu.
Ze světnice se v tento den nesmí nic vynést, ani vymést.

r0 0 4032 2267 w1200 h678 fmax

Zdroj: https://www.examiner.com.au/story/5122319/going-in-search-of-the-christmas-star/