Pátek 4. ledna
Mudrcové Kašpar, Melichar a Baltazar putovali po několik dní a nocí každý svou cestou. Hvězda s dlouhým ohonem je vedla každého tím správným směrem. Všichni putovali pozdravit čerstvě narozeného krále všech králů, malého Ježíška. Každý z nich se moc těšil, až ho potkají a pokloní se mu. Nemohli se dočkat, až mu vzdají svou úctu a předají ty nejvzácnější dary. Dary hodné jen samého krále - myrhu, zlato a kadidlo. 

Každý putoval z jiného směru, z jiného kontinentu, 
z jiné země. Nikdy před tím se nepotkali. Žili přece tak daleko od sebe, ale přesto přeze všechno se znali. Dobře o sobě věděli. Hvězda vedla jejich kroky a kroky jejich věrných zvířecích přátel - slona, koně a velblouda. Jeden večer, kdy Hvězda zářila takovým jasem, že by jednomu připadalo, že je pravé poledne, se tito tři velební muži setkali na zvláštním místě. Bylo to rozcestí, kde se střetávala trojice cest, kde již po mnoho let rostla trojice statných stromů s mohutnými kmeny, kde byla malá tůňka plná zlatých ryb, odkud bylo vidět dokola do všech světových stran. 

Padli si do náruče. Nepotřebovali velkých slov. Jen si tiše sedli na zem vedle sebe a prožívali štěstí, porozumění a božskou lásku. Cítili někde uvnitř sebe, že se Ježíškovi mají poklonit společně. Že právě toto trojpodarování je pro toho maličkého chlapce tak významné. Že právě tímto skutkem mu dodají uznání a sílu od celého lidského pokolení.

Inspirace:
Trojice králů, trojice mudrců se potkává. Prociťme dnes sílu spolupráce a vzájemnosti. Člověka dělá člověkem jeho společenství, tam může projevovat sama sebe, své city, může načerpávat zkušenosti právě ze setkávání se s ostatními, může vyzkoušet své hranice. Bez jiných bychom nikdy nemohli poznat sami sebe....

 c8e55d3b4a566fb61b5e6d0a352987c9

Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/473440979552247558/