Sobota 5. ledna
Josef, Marie, Ježíšek, oslík Šediváček a jehňátko Snížek, to byla malá skupinka pocestných putující tajnými stezkami a lidmi neobydlenými končinami. Museli putovat tak, aby je ani oko nezahlédlo, aby unikli jisté hrozbě. Tomu krutému nařízení krále Heroda Velikého Ukrutného. Všichni cítili hrozící nebezpečí a jistý neklid. Avšak stejně tak silně pociťovali, že jsou pod ochranou obrovských andělských křídel. Víra v dobrý konec chlácholila jejich obavy.
Marie, jen několik málo nocí po porodu, byla stále ještě dost unavená a vysílená. Zastavovali jen při nejnutnějších potřebách a hlavně na kojení malého Ježíška. I když Marii vezl na svém huňatém hřbetu po většinu cesty oslík Šediváček, často ji zmáhala únava a bolesti v ještě zcela nedohojeném lůně. V jednu chvíli už opravdu nemohla dále. Její tělo dávalo zcela jasně najevo, že když chvíli nespočine vleže, bude jí moc zle. Poprosila tichým hlasem svého muže: "Prosím tě, Josefe, potřebuji si odpočinout. Není mi dobře!" Byla v obličeji dost pobledlá a po celém těle se třásla. Josef okamžitě zastavil a chápavě ji vzal do náruče a pomohl jí sesednout z oslíka. "Pojď, má milá, zase bude dobře, nic se neboj. Ochráním tebe i našeho malého synka."
Rozhlížel se po úkrytu pro svou milovanou ženu. Nikde nic, jen velké kameny a vysoké traviny. Zavřel oči a tiše vyslovil přání: "Kéž by se tu objevila nějaká skrýš. Nějaké místečko, kde bychom nikým neviděni mohli ulehnout." Jen to vyřkl a otevřel oči... jako zázrakem se k sobě naklonily ty vzrostlé traviny a ze svých zlatých stébel vykouzlily přístřešek. Takové akorát velké hnízdečko, do kterého se vešli úplně všichni. Nikdo je jen tak nemohl v takovém doupěti objevit. Josef i Marie vroucně až z hloubi svých srdcí děkovali, těm travinám, andělům i dalším neviditelným přátelům za tak ohromnou pomoc. Josef rozložil svůj dlouhý plášť a houni od pastýřů na zem. Marie se tak mohla pohodlně uložit k zaslouženému spánku i s malým chlapečkem v náručí.
Inspirace:
Dnes vytvořme v naší domácí scenérie třeba takové malé hnízdečko - skrýš pro celou svatou rodinu. A pomysleme na všechny neviditelné bytosti, které i nás všechny životem provázejí a pomáhají nám. Možná si jejich pomoc vždy včas neuvědomíme... Zkusme být proto vnímavější a také vděčnější za takovou podporu z nehmatatelných sfér. 
ph 04026444 bas spring tree tunnel